COVID-19: Centro de información e recursos

Desde o inicio desta pandemia traballamos para que o noso centro sexa un espazo seguro, atendendo ás recomendacións sanitarias e os protocolos deseñados polas autoridades competentes. Esta loita debe continuar ata que a crise da COVID-19 desapareza.

Esta sección é un compromiso coa transparencia e a información. Nela atoparedes toda a documentación relativa ás medidas de prevención, protección e seguridade, documentación de centro e recursos ofrecidos por fontes institucionais.

Un…dous… e tres plans!

  • Días antes de iniciar o curso presentamos ás familias toda a información recollida no Plan de Acollida. Este documento permitiu anticipar o coñecemento da información clave para regresar ás aulas. 
  • O segundo documento é o protocolo de adaptación, que estará sometido a revisións periodicas en función das instrucións que recibimos da Administración e o contexto sanitario no que nos atopemos.
  • Se finalmente a situación se complica tamén estamos preparados para garantir unha formación online e ofrecer un estruturado reinicio da actividade presencial. Estes aspectos contémplanse no Plan de Continxencia.

Plan de acollida Protocolo de adaptación Plan de continxencia


Medidas de seguridade:


Información institucional

Ministerio de Sanidade Servizo Galego de Saúde  Consellería de Educación 


Documentos e infografías

O Ministerio de Sanidade pon á disposición da cidadanía información e recursos de interese xeral en relación a recomendacións sanitarias e de saúde pública. Neste apartado seleccionamos as que consideramos máis relevantes. 

Preguntas xerais:

Que é? Como se transmite? Síntomas Tratamento Como protexerme Que facer Decálogo: como actuar se tes síntomas Que facer se estiven en contacto cun caso sospeitoso Illamento domiciliario en casos leves Test diagnósticos COVID-19 Contacto con persoas con síntomas Que dicir á poboación infantil


Consellos para o día a día:

Recomendacións en restaurantes, bares ou terrazas Mobilidade e seguridade vial Saídas da poboación infantil Uso da máscara hixiénica Uso da máscara quirúrxica Como usar correctamente a máscara Limpeza xeral da vivenda Limpeza de superficies Ao chegar a casa Como facer as compras Compartir mensaxes na rede Discriminación


Coidado da saúde:

Actividade física Alimentación Persoas maiores Coidadores Prevención de accidentes no fogar Mulleres embarazadas


Benestar emocional:

Superando o impacto emocional da pandemia Afrontar o dolo     Acompañar no dolo Acompañamento infantil no dolo