Menú comedor

LUNS 2: Lentellas [1/7]. Pescada ao forno con gornición [1/3/7]. Froita. 

MARTES 3: Sopa de pasta [1/3]. Polo guisado con patacas e verduriñas. Iogur [7]

XOVES 4: Caldo galego. Tenreira guisada con patacas e verduriñas [1]. Iogur [7]

VENRES 5: Crema de cabacín. Salmón ao forno con patacas [1/4]. Froita.  


LUNS 9: Crema de cabaza e cenoria [1/3].  San Xacobo con arroz branco [1/3/7]. Froita.  

MARTES 10: Pasta napolitana [1/3/7]. Pescada en salsa de vieiras con patacas. Iogur [7]

MÉRCORES 11: Sopa de estrelas [1/3]. Porco guisado con patacas e verduriñas [1]. Froita. 

XOVES 12: Fabada [1/7]. Pasta boloñesa [1/3]. Iogur bebible [7]

VENRES 13: Empanada de york e quieixo [1/7]. Bacallao á romana con gornición [1/3/4]. Froita.


LUNS 16: Sopa de letras [1/3]. Hamburguesa con patacas. Froita. 

MARTES 17: Fabada [1/7]. Pescada ao forno con gornición [1/4]. Natilla de vainilla [7]

MÉRCORES 18: Crema de cabacín de cenoria. Albóndegas con arroz [1/3]. Froita. 

Xoves 19: Día non lectivo

VENRES 20: Lentellas [1/7]. Bacallao á portuguesa [1/4]. Iogur [7]


LUNS 23: Crema de cabacín. Pasta con atún [1/3/4]. Froita. 

MARTES 24: Potaxe de garavanzos [1/7]. Polo asado con gornición. Iogur [7]

MÉRCORES 25: Arroz tres delicias [1/3/7]. Salmón ao forno con gornición [1/4]. Froita. 

XOVES 26: Xudías con xamón [1/7]. Milanesa de polo con patacas [1/3]. Iogur [7]

VENRES 27: Crema de verduriñas. Chipiróns guisados con patacas e verduras [1/2/4/14]. Pasteliño [1/3/7]


LUNS 30: Lentellas [1/7]. Pescada á mariñeira [1/4]. Foita. 

MARTES 31: Crema de cenoria. Pavo guisado con pasta e verduriñas [1]. Iogur [7]

LUNS 3: Lentellas [1/7]. San Xacobo con ensalada variada [1]. Froita. 

MARTES 4: Arroz tres delicias [1/3/7]. Pescada en salsa con gornición [1/4]. Iogur [7].

MÉRCORES 5: Crema de cabaza. Polo asado con pasta e tomate [1/3]. Froita.

XOVES 6: Fabada [1/7]. Bacallao á romana con ensalada [1/3/4]. Natilla de chocolate [7]. 

VENRES 7: Sopa de estrelas [1/3]. Ragout de porco guisado con patacas e verduriñas [1]. Froita. 


LUNS 10: Crema de verduriñas. Hamburguesa con ensalada [1/3/7]. Froita. 

MARTES 11: Potaxe de garavanzos [1/7]. Salmón ao forno con cachelos [1/4]. Iogur [7].

MÉRCORES 12: Crema de cenoria. Tenreira guisada con pasta e verduriñas [1/3]. Froita. 

XOVES 13: Caldo galego. Pescada ao forno con gornición [1/4]. Iogur [7].

❤ VENRES 14: Sopa de pasta [1/3]. Albóndegas con arroz e verduriñas [1/7]. Pasteliño [1/3/7].


LUNS 17: Crema de cabacín. Pescada ao forno con patacas [1/4]. Froita. 

MARTES 18: Sopa de pasta [1/3]. Pavo guisado con patacas e verduriñas [1]. Iogur bebible [7].

MÉRCORES 19: Lentellas [1/7]. Chipiróns guisados con arroz e verduriñas [1]. Froita. 

XOVES 20: Crema de cabaza. Milanesa de polo con ensalada. Iogur [7]. 

VENRES 21: Sopa de cocido [1/7]. Cocido [1/7]. Froita. 


LUNS 24: Día non lectivo

MARTES 25: Día non lectivo

MÉRCORES 26: Día non lectivo

XOVES 27: Crema de verduras. Pasta boloñesa [1/3]. Iogur [7].

VENRES 28: Xudías con pataca e chourizo. Pescada ao forno con ensalada [1/4]. Froita.

MÉRCORES 8: Crema de verduriñas. Pasta boloñesa [1/3]. Froita.

XOVES 9: Pasta napolitana [1/3/7]. Bacallao á romana con gornición. Iogur [7]

VENRES 10: Sopa de estrelas [1/3]. Pavo guisado con patacas e verduriñas [1]. Pasteliño [1/3/7]


LUNS 13: Lentellas. San Xacobo con ensalada variada [1/3/7]. Froita. 

MARTES 14: Arroz tres delicias [1/3/7]. Salmón ao forno con gornición [1/4]. Iogur [7]. 

MÉRCORES 15: Crema de cabaza. Tenreira guisada con patacas e verduriñas [1]. Froita. 

XOVES 16: Potaxe de garavanzos [1/7]. Pescada en salsa con ensalada. Natilla de vainilla [7]. 

VENRES 17: Crema de verduriñas. Polo asado con gornición. Froita. 


LUNS 20: Crema de cabacín. Pescada ao forno con patacas [1/4]. Froita. 

MARTES 21: Fabada [1/7]. Arroz á cubana [3]. Iogur [7]. 

MÉRCORES 22: Sopa de pasta [1/3]. Ragout de porco guisado con pataca e verduriñas [1]. Froita. 

XOVES 23: Xudías con patacas e chourizo [1/7]. Bacallao ao forno con ensalada [1/4]. Iogur bebible [7]. 

VENRES 24: Sopa de cocido. Cocido. Froita. 


LUNS 27: Crema de verduras. Hamburguesa con arroz e froita. 

MARTES 28: Lentellas. Pescada en salsa con gornición [1/4]. Iogur [7]. 

MÉRCORES 29: Pasta napolitana [1/3/7]. Milanesa de polo con ensalada [1/3]. Froita. 

XOVES 30: Caldo galego. Chipiróns guisados con arroz [1/4/14]. Iogur [7]. 

VENRES 31: Crema de cenoria. Pasta con atún [1/3/4]. Froita. 

LUNS 2: Crema de cabacín. San Xacobo con ensalada [1/3/7]. Froita.

MARTES 3: Lentellas [1/7]. Pescada en salsa verde con arroz e verduriñas. Iogur [7]. 

MÉRCORES 4: Sopa de estrelas [1/3]. Polo asado con ensalada. Froita. 

XOVES 5: Pasta con tomate [1/3]. Bacallao á portuguesa con gornición [1/4]. Natilla de vainilla [7]. 

VENRES 6:  Día non lectivo.


 LUNS 9: Crema de verduriñas. Pasta boloñesa [1/3]. Froita. 

MARTES 10: Caldo galego. Pescada ao forno con ensalada variada [1/4]. Iogur [7].

MÉRCORES 11: Xudías con xamón [1/7]. Porco guisado con pasta e verduriñas [1/3]. Froita. 

XOVES 12: Sopa de pasta [1/3]. Bacallao á romana con gornición [1/3/4]. Froita. 

VENRES 13: Sopa de cocido [1/3]. Cocido. Pasteliño [1/3/7].


LUNS 16: Lentellas [1/7]. Pescada ao forno con ensalada variada [1/4]. Iogur [7].

MARTES 17: Crema de verduriñas. Hamburguesa con arroz e verduriñas. Froita. 

MÉRCORES 18: Sopa de estrelas. Salmón ao forno con patacas e verduriñas [1/4]. Iogur bebible [7]. 

XOVES 19: Fabada [1/7]. Milanesa de polo con ensalada [1/3]. Iogur [7].

VENRES 20: Pizza de xamón e queixo [1/7]. Turrón. Coca-cola. 

VENRES 1: Día non lectivo


LUNS 4: Crema de verduriñas. Hamburguesa con arroz e verduriñas. Froita. 

MARTES 5: Potaxe de garavanzos. Pescada ao forno con ensalad [1/4]. Iogur [7]

MÉRCORES 6: Sopa de pasta [1/3]. Ragout de porco guisado con patacas e verduriñas . Froita.

XOVES 7: Caldo galego. Salmón ao forno con ensalada [1/4]. Iogur [7]

VENRES 8: Crema de cenoria. Milanesa de polo con ensalada [1/3]. Froita. 


LUNS 11:  Día non lectivo. 

MARTES 12: Lentellas [1/7]. Calamares guisados con arroz e verduriñas. Iogur [7]

MÉRCORES 13: Crema de cabacín. Polo asado con pasta e tomate. Froita. 

XOVES 14: Fabada [1/7]. Pescada en salsa con ensalada variada [1/4]. Natilla de vainilla.

VENRES 15: Sopa de letras [1/3]. Pavo guisado con patacas e verduriñas. Froita.


LUNS 18: Arroz tres delicias [1/3/7]. Pescada ao forno con ensalada [1/4]. Froita. 

MARTES 19: Crema de verduriñas. Espaguetis boloñesa [1/3]. Iogur [7]

MÉRCORES 20: Xudías con chourizo. Pescada en salsa con gornición [1/4]. Froita. 

XOVES 21: Sopa de cocido [1/3]. Cocido [1/7]. Iogur bebible [7]

VENRES 22: Crema de cabaza. Albóndegas con arroz [1/3]. Froita.


LUNS 25: Crema de cabacín. San Xacobo con arroz e verduriñas [1/3/7]. Froita. 

MARTES 26: Lentellas [1/7]. Pescada ao forno con ensalada [1/4]. Pasteliño [1/3/7/8]

MÉRCORES 27: Crema de cenoria. Tenreira guisada con pasta e verduriñas [1/3]. Froita.

XOVES 28: Caldo galego. Arroz á cubana [3]. Iogur [7]

VENRES 29: Sopa de estrelas [1/3].  Bacallao á romana con ensalada [1/3/4]. Froita.

MARTES 1: Caldo galego. Palometa en salsa con ensalada [1/4]. Iogur [7]

MÉRCORES 2: Sopa de estrelas [1/3]. Polo asado con arroz. Froita.

XOVES 3: Ensalada de pasta [1/3/4/7]. Pescada ao forno con ensalada [1/4]. Iogur [7].

VENRES 4: Crema de cabacín. Ragout de porco guisado con patacas e verduriñas [1]. Froita.


LUNS 7: Crema de verduriñas. Hamburguesa con ensalada variada. Froita.

MARTES 8: Lentellas [1/7]. Bacallao á portuguesa con pataca [1/4]. Iogur bebible [7].

MÉRCORES 9: Sopa de letras [1/3]. Tenreira guisada con pataca e verduriñas [1]. Froita. 

XOVES 10: Fabada [1/7]. Pescada ao forno con gornición [1/4]. Iogur [7].

VENRES 11: Crema de cenoria. Milanesa de polo con arroz [1/3]. Natilla de vainilla [7].


LUNS 14: Sopa de pasta [1/3]. Pescada ao forno con ensalada variada [1/4]. Froita. 

MARTES 15: Crema de cenoria. Pavo guisado con pasta e verduriñas [1]. Iogur [7].

MÉRCORES 16: Ensaladilla rusa [1/3/4/7]. Salmón ao forno con ensalada [1/4]. Froita. 

XOVES 17: Sopa de cocido [1/3]. Cocido [1/7]. Iogur [7]. 

VENRES 18: Crema de verduriñas. calamares guisados con arroz e verduriñas [1/2/4]. Froita.


LUNS 21: Arroz tres delicias [1/3/7]. Polo asado con ensalada. Froita. 

MARTES 22: Fabada [1/7]. Palometa en salsa con cachelos [1/4]. Iogur [7].

MÉRCORES 23: Crema de cenoria. Arroz á cubana [1/3]. Pasteliño [1/3/7]. 

XOVES 24: Lentellas [1/7]. Bacallao á romana con gornición [1/3/4]. Iogur [7].

VENRES 25: Crema de cabaza. Albóndegas con arroz [7]. Froita. 


LUNS 28: Crema de cenoria. Espaguetis boloñesa [1/3]. Froita. 

MARTES 29: Caldo galego. Pescada ao forno con ensalada [1/4]. Iogur [7].

MÉRCORES 30: Crema de cabacín. San Xacobo con ensalada variada [1/3/7]. Froita. 

XOVES 31: Día non lectivo.

XOVES 12: Ensalada de pasta [1/3/4/7]. Pescada á prancha con gornición [1/4]. Iogur [7].

VENRES 13: Caldo galego. Arroz á cubana. Froita.


LUNS 16: Crema de cabacín. Hamburguesa con ensalada. Froita.

MARTES 17: Xudías con patacas e xamón [1/7]. Pescada ao forno con ensalada [1/4]. Iogur [7].

MÉRCORES 18: Sopa de estrelas [1/3]. Ragout de porco guisado con patacas e verduriñas [1]. Froita.

XOVES 19: Lentellas [1/7]. Bacallao á romana con ensalada [1/4]. Iogur [7].

VENRES 20: Ensaladilla rusa [1/3/4/7]. Polo asado con ensalada. Froita.


LUNS 23: Crema de cenoria. Chipiróns guisados con arroz [1/2/4/14]. Froita.

MARTES 24: Ensalada de pasta [1/3/4/7]. Salmón ao forno con ensalada [1/4]. Natilla [7].

MÉRCORES 25: Crema de cabacín. Milanesa de porco con arroz e verduriñas [1/3]. Froita.

XOVES 16: Sopa de estrelas [1/3]. Pescada á prancha con garnición [1/4]. Iogur [7]. 

VENRES 27: Fabada [1/7]. Pavo guisado con pasta e verduriñas. Froita.


LUNS 30: Arroz tres delicias [1/3/7]. San Xacobo con ensalada [1/3/7]. Froita. 

Información sobre alérxenos: 1. Glute; 2. Crustaceos; 3. Ovo; 4. Peixe; 5. Cacahuetes; 6. Soia; 7. Lacteos; 8. Froitos secos; 9. Apio; 10. Mostaza; 11. Sésamo; 12. Sulfitos; 13. Altramuz; 14. Moluscos.

Tamén che pode interesar…

Ficha de inscrición e pagamento do servizo de comedor
 
 
 
Cobro de recibos

Debido ao actual contexto, a Cooperativa de Ensinanza San Pío X decidiu aprazar o cobro dos servizos complementarios (comedor e atención matinal) ofrecidos no mes de marzo ata que a situación se normalice.
 

 

Utilizamos cookies de Google Analytics e outras tecnoloxías para xerar estatísticas de audiencia e análise de navegación. Se segues navegando estarás a aceptar o seu uso. → MÁIS INFORMACIÓN

ACEPTAR
Aviso de cookies