Secretaría virtual

 Nesta sección incluimos en arquivos descargables (formato .pdf) os documentos máis relevantes para o presente curso. Se botas en falta algún, contacta con nós.

Xustificación de ausencias e demoras
A comunicación das faltas de asistencia a clase, demoras ou saídas nalgún momento da xornada lectiva deben ser comunicadas por escrito ante o profesorado titor. Segundo proceda, pode que sexa necesario aportar máis documentación. Lembramos que, segundo a normativa vixente, son faltas xustificables: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, siendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a examen e probas oficias ou similiares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.


Modelo de petición de titoría
Os martes, de 16:00 horas a 17:00 horas, os mestres do centro atenden entrevistas con todos os pais/nais ou representantes legais do alumnado que previamente o soliciten.


Libros de texto (Curso 2019/20) 

Sección na que se pode consultar e descargar a lista de libros para o curso 2019/20, agrupados por niveis educativos. Tamén ofrecemos a posibilidade de obter toda esta información agrupada nun único arquivo.


Inscrición no Plan de Alerta Escolar (Emerxencias 061)
Programa que facilita a atención inmediata e eficiente dos nenos e nenas escolarizados cunha patoloxía crónica e que poden desenvolver en calquera momento unha crise (alerxias alimentarias, crises comiciais, diabete…). Para darse de alta no programa é preciso entregar no centro o formulario de inscrición xunto cun informe médico no que se especifique o diagnóstico e as recomendacións asistenciais.


Ficha de inscrición en servizos complementarios (atención matinal e comedor)

 
 
 

Utilizamos cookies de Google Analytics e outras tecnoloxías para xerar estatísticas de audiencia e análise de navegación. Se segues navegando estarás a aceptar o seu uso. → MÁIS INFORMACIÓN

ACEPTAR
Aviso de cookies