Política de privacidade

01. RESPONSABLE
a. Datos de contacto do responsable:  
O responsable dos datos recabados mediante esta web é COOPERATIVA DE ENSINANZA SAN PÍO X con enderezo en Avenida de Zamora 98 (32005, OURENSE) e CIF f32152340. Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte enderezo electrónico (cpr.sanpioX [arroba] edu.xunta.gal) ou no teléfono 988 221 127.
b. Identidade e datos de contacto do representante.   
María José Graña Coello.
C. Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos:   
INGADE CONNECT, S.L (dpo [arroba] ingadeconnect.es)

02. FINALIDADE
a. Descrición ampliada das finalidades do tratamento: 
Xestión de clientes, contable, fiscal e administrativa. 
Publicidade e prosprección comercial.
b. Prazos e criterios de conservación dos datos:
Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigacións legais esixidas.
c. Decisións automatizados, perfís e lóxica aplicada:
Os datos recollidos mediante a páxina web non serán empregados para tomar decisións automatizadas. 

03. LEXITIMACIÓN
a. Lexislación aplicable:
Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento dos datos persoais contidos neste ficheiro.
b. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obrigación legal, interese público ou lexítimo:
O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregar os seus datos coas finalidades indicadas no punto 1.1.
c. Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo:
Non está obrigado a facilitarnos datos mais será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que desexe facernos mediante a páxina web. 

04. DESTINATARIOS
a. Destinatarios ou categorías de destinatarios:
Organizacións ou persoas directamente relacioandas coa empresa, Administración Pública con competencia na materia.
b. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables:
Non existen. 

05. DEREITOS
a. Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento:
O interesado poderá coñecer, modificar, transferir ou eliminar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante enderezo electrónico (cpr.sanpioX [arroba] edu.xunta.gal) facilitando o seu DNI ou por enderezo postal a Avenida de Zamora 98 (32005, Ourense).
b. Dereito a retirar o consentimento prestado:
O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante enderezo electrónico (cpr.sanpioX [arroba] edu.xunta.gal) facilitando o seu DNI ou por enderezo postal a Avenida de Zamora 98 (32005, Ourense).
c. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control:
O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) acerca de toda a incidencia que poida xurdirlle.

06. PROCEDENCIA
a. Información detallada da orixe dos datos: 
Facilitados polo propio interesado.
b. Categorías de datos que se tratan:
Nome e apelidos.
Enderezo electrónico.

Política de protección de datos (versión táboa PDF)


Tamén che pode interesar…

Aviso legalPolítica de cookies