Coñécenos

O Colexio San Pío X inicia a súa andadura no ano 1967 grazas á iniciativa do entón párroco D. Antonio Vázquez Borrajo.

Nun principio conta tan só con catro unidades pero xa no ano 1971 constrúese un novo edificio para seis unidades e ao ano seguinte implántase a EXB completa. No ano 1992 a titularidade administrativa é cedida aos profesores do colexio que constitúen unha Cooperativa de Ensino, sendo o párroco actual, D. Luis Rodríguez Álvarez, o presidente da mesma desde 2007.

Actualmente o colexio conta cun persoal formado por 13 mestres que atenden as seis unidades de educación primaria, tres de educación infantil, unha de audición e linguaxe e unha de pedagoxía terapéutica. Todas elas están en réxime de concerto pleno.


Tamén che pode interesar…

Organigrama do centro Os nosos valores Lema do curso