Lista de libros e material (6º primaria)

 

Lingua galega

Lingua. (Construíndo Mundos). Santillana. (978-84-9185-727-3). [Galego]


Lingua castelá

Lengua. (Construyendo Mundos). Santillana. (978-84-144-0747-9). [Castelán]


Matemáticas

Matemáticas (Operación Mundo). Anaya. (978-84-143-2234-5). [Castelán]


Ciencias sociais

Ciencias Sociais (Operación Mundo). Anaya. (978-84-143-2374-8). [Galego]


Ciencias naturais

Ciencias Naturais (Operación Mundo). Anaya. (978-84-143-2348-9). [Galego]


Inglés

  • Time Travellers 6 Blue Student’s Book English 6. Milton. (978-84-179-1163-8). [Inglés]
  • Time Travellers 6 Blue Activity Book English 6. Milton. (978-84-179-1164-5). [Inglés]

Música

  • 6PRI Música Novo Tiroliro Construíndo Mundos. Santillana. (978-84-9185-677-1). [Galego]
  • 6PRI Caderno Música Novo Tiroliro Construíndo Mundos. Santillana. (978-84-9185-682-5). [Galego]

Plástica

Plástica (Operación Mundo). Anaya. (978-84-143-2385-4). [Castelán]


Relixión

Religión Católica Edén 23. SM. (978-84-1910-171-6). [Galego]


Educación en Valores Cívicos e Éticos (nova materia LOMLOE)

Educación en Valores Cívicos e Éticos 3º ciclo. Anaya. (978-84-143-2987-0). [Galego]


 

Listado de material escolar:

Non se admitirá material diferente ao indicado neste apartado, así como aquel que sexa obxecto de distracción na aula (gomas xigantes, estoxos metálicos ou de grandes dimensións, etc…). De ser posible, non se utilizará material novo ata esgotar o do curso anterior.

  • Libretas grandes con cuadrícula normal para lingua galega, lingua castelá, matemáticas, ciencias sociais e ciencias naturais e unha pequena para relixión.
  • Carpeta con folios tamaño A4.
  • Útiles de traballo diario: bolígrafo “tipo BIC”, azul, negro e vermello (non están permitidos os borrables), lapis nº 2 HB, típex, goma, tesoira, afialapis e regra.
  • Outros que se soliciten durante o curso.

Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós!

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127