Lista de libros e material (6º primaria)

Lingua galega:

Lingua (Aprender é Crecer). Anaya. (978-84-678-3511-3). [Galego]


Lingua castelá:

Lengua (Aprender es Crecer). Anaya. (978-84-698-0652-4). [Castelán]


Matemáticas:

Matemáticas (Aprender es Crecer). Anaya. (978-84-678-8303-9). [Castelán]


Sociais:

Ciencias Sociais (Aprender é Crecer). Anaya. (978-84-678-3519-9). [Galego]


Naturais:

Ciencias Naturais (Aprender é Crecer). Anaya. (978-84-678-8308-4). [Galego]


Inglés:

Travelers Blue 6. Activity Book. Milton. (978-84-120-1278-1). [Inglés]


Música:

Caderno Música Tiroliro. Santillana. (978-84-9185-369-5). [Galego]


Plástica:

Educación Plástica. Anaya. (978-84-678-3367-6). [Castelán]


Relixión:

Religión. Nuevo Kairé Savia-15. SM. (978-84-675-8088-4). [Castelán]


Material escolar:

  • Seis libretas grandes con cuadrícula normal para as materias de lingua galega, lingua castelá, matemáticas, ciencias sociais, ciencias naturais e inglés.
  • Carpeta con folios tamaño A4.
  • Unha libreta de pentagramas para música.
  • Útiles de traballo diario: bolígrafo “tipo BIC” azul, negro e vermello (NON están permitidos os borrables), lápis HB 2, goma, tesoira, afilalapis, regra e típex.
  • Outros: a medida que avance o curso comunicaranse outros que poidan ser necesarios.
  • Non se utilizará material novo ata que non se esgote o do curso anterior.

Descargar libros de texto e material escolar (6º primaria)


Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós! 

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127