Lista de libros e material (6º primaria)

Lingua castelá:

Lengua (Aprender es Crecer). Varios. Anaya, 2015. (978-84-698-0652-4) [Castelán]


Lingua galega:

Lingua (Aprender é crecer). Eq. Carabeiro. Anaya 2015. (978-84-678-3511-3) [Galego]


Inglés

Travelers Blue 6. Activity Book. Editorial Milton. (978-84-120-1278-1) [Inglés]


Matemáticas

Matemáticas (Aprender es Crecer). L. Ferrero y otros. Anaya, 2015. (978-84-678-8303-9) [Castelán]


Naturais:

Ciencias da Natureza. (Aprender é Crecer). Anaya, 2015. (978-84-678-8308-4) [Galego]


Sociais:

Ciencias Sociais. (Aprender é Crecer). Anaya, 2015. (978-84-678-3519-9). [Galego]


Música:

Caderno Música Tiroliro. Santillana. (978-84-9185-369-5) [Galego]


Relixión:

Religión Católica. Nuevo Kairé. SM, 2015. (978-84-675-8088-4). [Castelán]


Plástica:

Educación Plástica 6 Primaria. Santillana. (978-84-680-1450-0) [Castelán]


Material escolar:

  • Seis libretas grandes con cuadrícula para as materias de lingua castelá, lingua galega, inglés, matemáticas, naturais e sociais.
  • Unha libreta pequena para relixión.
  • Unha libreta de pentagramas para música.
  • Útiles de traballo diario: bolígrafo “tipo BIC” azul, negro e vermello (NON están permitidos os borrables), lápis HB2, goma, tesoira, afilalapis, regra e típex.
  • Unha axenda para anotar as tarefas e comunicacións ou calquera caderno similar que cumpra a mesma función.
  • Outros: a medida que avance o curso comunicaranse outros que poidan ser necesarios.
  • Non se utilizará material novo ata que non se esgote o do curso anterior.

Descargar libros de texto e material escolar (6º primaria)


Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós! 

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127