Lista de libros e material (5º de primaria)

Lingua galega:

Lingua (Construíndo Mundos). Santillana. (978-84-9185-412-8). [Galego]


Lingua castelá:

Lengua (Construyendo Mundos). Santillana. (978-84-680-7200-5). [Castelán]


Matemáticas:

Matemáticas (Operación Mundo). Anaya. (978-84-143-0238-5). [Castelán]


Sociais:

Ciencias Sociais (Operación Mundo).Anaya. (978-84-143-0400-6). [Galego]


Naturais:

Ciencias da Natureza (Operación Mundo). Anaya. (978-84-143-0308-5). [Galego]


Inglés:

Time Travellers 5 Blue Student’s Book. Milton. (978-84-179-1161-4). [Inglés]

Time Travellers 5 Blue Activity Book. Milton. (978-84-179-1162-1). [Inglés]


Música:

Música Novo Tiroliro (Construíndo Mundos). Santillana. (978-84-9185-400-5). [Galego]

Caderno Música Novo Tiroliro. (Construíndo Mundos). Santillana. (978-84-9185-521-7). [Galego]


Plástica:

Educación Plástica. Santillana. (978-84-680-1449-4). [Castelán]


Relixión:

Religión Católica. Edén 22. SM. (978-84-139-2612-4). [Castelán]


Material escolar:

  • Seis libretas grandes con cuadrícula normal para as materias de lingua galega, lingua castelá, matemáticas, ciencias sociais, ciencias naturais e inglés.
  • Carpeta con folios tamaño A4.
  • Unha libreta de pentagramas para música.
  • Útiles de traballo diario: bolígrafo “tipo BIC” azul, negro e vermello (NON están permitidos os borrables), lápis HB 2, goma, tesoira, afilalapis, regra e típex.
  • Outros: a medida que avance o curso comunicaranse outros que poidan ser necesarios.

Descargar libros e material (5º primaria)


Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós! 

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127