Lista de libros e material (4º primaria)

Lingua galega:

Lingua galega. Aprender é crecer. Anaya. (978-84-678-8013-7. [Galego]


Lingua castelá:

Lengua Castellana (Trimestral) Savia-15. SM. (978-84-675-7538-5). [Castelán]

Fray Perico y su borrico. SM. (978-84-675-8928-3). [Castelán]

El señor del mal. SM. (978-84-675-7814-0). [Castelán]

Kerida Azubá. SM. (978-84-675-9148-4). [Castelán]

Comprensión lectora. Santillana. (978-84-680-1199-8). [Castelán]


Matemáticas:

Matemáticas (Trimestral) Savia-15. SM. (978-84-675-7540-8). Castelán


Sociais:

Ciencias Sociais (Integrado) Celme-15. SM. (978-84-985-4527-2). [Galego]


Naturais:

Ciencias Naturais (Integrado) Celme-15. SM. (978-84-985-4528-9). [Galego]


Inglés:

Travelers Blue 4 Activity Book. Milton. (978-84-120-1276-7). Inglés


Música:

Caderno Música Tiroliro. Santillana. (978-84-9185-371-8). [Galego]


Plástica:

Educación Plástica. Santillana. (978-84-9972-185-9). [Galego]


Relixión

Religión. Nuevo Kairé. Savia-15. SM. (978-84-675-8086-0). [Castelán]


Material escolar:

 • Libretas con resortes cuadrícula normal: tres grandes tamaño folio para as materias de matemáticas, ciencias sociais e ciencias naturais e tres de tamaño cuartilla para as materias de lingua galega, lingua castelá e inglés.
 • Unha libreta de pentagramas para música.
 • Carpeta con folios tamaño A4.
 • Unha axenda para anotar as tarefas e comunicacións ou calquera caderno similar que cumpra a mesma función.
 • Bolígrafos borrables: un azul, un negro e un vermello.
 • Lapis.
 • Goma.
 • Afialapis.
 • Rotuladores e ceras.
 • Barra de pegamento.
 • Tesoira.
 • Regra.
 • Outros: a medida que avance o curso comunicaranse outros que poidan ser necesarios.

Descargar libros e material (4º primaria)


Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós! 

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127