Lista de libros e material (4 anos)

Globalizado 1º trimestre

Castoria 4 anos 1º trimestre. SM. (978-84-112-0152-0). [Castelán]


Globalizado 2º trimestre

Castoria 4 anos 2º trimestre. SM. (978-84-112-0153-7). [Castelán]


Globalizado 3º trimestre

Castoria 4 anos 3º trimestre. SM. (978-84-112-0154-4). [Castelán]


Lingua castelá

  • Lectura: Letrilandia (A. Usero). Edelvives. (978-84-263-5583-6). [Castelán]
  • Cuadernillo de Lamela, Preescritura nº 5. Lamela. [Castelán]

Matemáticas

Matemáticas Activas. SM. (978-84-675-9227-6). [Castelán]


Inglés

Amanda & Friends 2 Student´s Pack. Richmond. (978- 84-668-2927-4). [Inglés]


Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós!

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127