Lista de libros e material (1º primaria)

Lingua galega

Lingua Revoa 22. SM. (978-84-985-4871-6). [Galego]


Lingua castelá

Lengua Castellana Timestres Revuela 22. SM. (978-84-112-0773-7). [Castelán]


Matemáticas

Matemáticas Trimestres Revuela 23. SM. (978-84-985-6884-4). [Castelán]


Ciencias sociais

Ciencias sociais Revoa 22. SM. (978-84-985-4876-1). [Galego]


Ciencias naturais

Ciencias da natureza Revoa 22. SM. (978-84-985-4881-5). [Galego]


Inglés

 • Time Travellers 1 Blue Student’s Book English 1. Milton. (978-84-179-1153-9). [Inglés]
 • Time Travellers 1 Blue Activity Book English 1. Milton. (978-84-179-1154-6). [Inglés]

Música

1PRI Música Novo Tiroliro Construíndo Mundos. Santillana. (978-84-9185-401-2). [Galego]


Plástica

Construyendo Mundos 1º primaria. Santillana. (978-84-680-7213-5). [Castelán]


Relixión

Religión Católica Edén 22. SM. (978-84-9854-885-3). [Galego]


Listado de material escolar:

Non se admitirá material diferente ao indicado neste apartado, así como aquel que sexa obxecto de distracción na aula (gomas xigantes, estoxos metálicos ou de grandes dimensións, etc…)

 • 3 libretas Lamela Cuadrovía® 3 mm.
 • Lapis nº2 HB Staedtler (ou doutra marca).
 • Goma de borrar.
 • Afialapis normal.
 • Pegamento de barra.
 • Tesoiras de punta redonda.
 • Ceras de cores.
 • Regra.
 • Outros que se soliciten durante o curso.

Se detectas algún dato erróneo pregámosche que contactes con nós!

Formulario de contacto cpr.sanpioX (arroba) edu.xunta.gal 988 221 127