Instrucións relativas ás cualificacións da 2ª avaliación

30/03/2020 at 10:30 / by

Seguindo instrucións ditadas pola Consellería de Educación procederase a pechar a 2ª avaliación e o alumnado será avaliado en función dos contidos traballados e cualificacións obtidas (exames, traballo de aula,  actitude, etc…) ata o día de suspensión das clases (12 de marzo de 2020). Debido á situación de confinamento non será posible facer entrega física do boletín de cualificacións.

Poderá visualizarse a partir das 9.00 horas do día 3 de abril en abalarMóbil


Descargar abalarMóbil para Android Descargar abalarMóbil para iPhone

Guía de axuda (galego)Guía de axuda (castelán)

 
 

Comments are closed.