Fondo de libros e material escolar (Curso 2021/22)

20/05/2020 at 20:30 / by

No día de onte saiu publicada no DOG Nº 93/2021 a orde que regula a participación do fondo de libros de texto e tamén as axudas de libros e material escolar para el próximo curso. O prazo de presentación da solicitude remata o 22 de xuño.


Como se pode solicitar?

Solicitude telemática (Sede electrónica Xunta)

Para a presentación telemática poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e CHAVE365.

Solicitude presencial (descargar anexos I e II)

A solicitude presencial realizarase a través do alumnado, que entregará ao titor/a os anexos I e II cumprimentados en bolígrafo azul e letra MAIÚSCULA.


Lexislación aplicable:

Orde do 6 de maio de 2021 (DOG) [Procedemento ED330B]

 
 

Comments are closed.