Información sobre o proceso de matriculación (Curso 2020/21)

19/02/2020 at 12:00

Prazo de presentación das solicitudes: do 1 ao 20 de marzo de 2020 (ambos inclusive) Normativa reguladora do proceso de admisión: DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de […]