Calendario escolar

Datas destacadas:

 • Inicio das clases: 8 de setembro (xoves).
 • 12 de outubro (mércores): Festa Nacional de España.
 • 31 de outubro (luns): Día do Ensino
 • 1 de novembro (martes): Día de Todos os Santos.
 • 11 de novembro (venres): San Martiño (festividade local).
 • 6 de decembro (martes): Día da Constitución Española.
 • 8 de decembro (xoves): Día da Inmaculada Concepción.
 • Vacacións de Nadal:
  • Inicio: xoves 22 de decembro ás 14.00 horas.
  • Regreso: luns 9 de xaneiro.
 • 20, 21 e 22 de febreiro (luns, martes e mércores): Entroido.
 • Vacacións de Semana Santa:
  • Inicio: 31 de marzo (venres) ás 14.00 horas.
  • Regreso: martes 11 de abril.
 • Día propio do centro: 2 de maio (martes). Pendente de aprobación. 
 • 17 de maio (mércores): Día das Letras Galegas.
 • Fin de curso: 21 de xuño (mércores)

Publicación das cualificacións:

 • Primeira avaliación: 21 de decembro de 2022
 • Segunda avaliación: 28 de marzo de 2023
 • Terceira avaliación: 21 de xuño de 2023