Calendario escolar

Datas destacadas:

 • Inicio das clases: 9 de setembro (mércores).
 • 11 de outubro (luns): Día do Ensino.
 • 12 de outubro (martes): Festa Nacional de España.
 • 1 de novembro (luns): Día de Todos os Santos.
 • 11 de novembro (xoves): San Martiño (festividade local).
 • 6 de decembro (luns): Día da Constitución Española.
 • 8 de decembro (mércores): Día da Inmaculada Concepción.
 • Vacacións de Nadal:
  • Inicio: martes 21 de decembro ás 14.00 horas.
  • Regreso: luns 10 de xaneiro.
 • 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo (luns, martes e mércores): Entroido.
 • Vacacións de Semana Santa:
  • Inicio: 8 de abril (venres) ás 14.00 horas.
  • Regreso: martes 19 de abril.
 • Día propio do centro: 16 de maio (luns). Pendente de aprobación. 
 • 17 de maio (martes): Día das Letras Galegas.
 • Fin de curso: 22 de xuño (mércores)

Publicación das cualificacións:

 • Primeira avaliación: sen determinar.
 • Segunda avaliación: sen determinar.
 • Terceira avaliación: sen determinar.