Atención ao público

Antes de acudir ao centro é necesario solicitar cita

Titorías:

Realizaranse preferentemente por teléfono ou videoconferencia e deberán solicitar cita co titor ou mestre correspondente.

Equipo directivo:

Tamén che pode interesar…

Organigrama do centro Secretaría virtual