Atención matinal e comedor

Acollida matinal

Realizarse no espazo de sempre respetando o aforo e todalas medidas de prevención levadas a cabo nas aulas

Comedor

Para cumprir co protocolo establecido, o comedor levarase a cabo en dous espazos diferentes.

No primeiro espazo comerá infantil, 1º e 2º de primaria; e no segundo espazo 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. Comerán en mesas de dous comensais separados a 1,5 metros  e en mesas individuais tamén separadas a 1,5 m.

Será atendido por personal da empresa Calidus, dotada de material de protección individual, en colaboración con dous ou tres membros do profesorado cada día, que tamén se fará cargo da garda posterior.