Fondo de libros e material escolar (Curso 2020/21)

20/05/2020 - 13:39

No día de onte saiu publicada no DOG Nº 96/2020 a orde que regula a participación do fondo de libros de texto e tamén as axudas de libros e material escolar para el próximo curso. O prazo de presentación da solicitude remata o 19 de xuño.

 


Como se pode solicitar?

Solicitude telemática (Sede electrónica Xunta)

Para a presentación telemática poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e CHAVE365.

Solicitude presencial (descargar anexos I e II)

A solicitude presencial realizarase no centro de luns a venres, de 9 a 14 horas, entregando os anexos I e II cumprimentados en bolígrafo azul e letra MAIÚSCULA. Antes de acudir é imprescindible chamar por teléfono para establecer unha cita. 


Lexislación aplicable:

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG) [Procedemento ED330B]

 
 

Os comentarios están pechados